0008

 

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมด้วย ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยกำหนดออกหน่วยตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2566 ถึง 16 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งโครงการนี้เป็นการให้บริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้า เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสที่จะได้รับบริการอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ได้ให้มีการจัดฝึกอบรม ในหัวข้อ "การแก้ไขคุณภาพน้ำนมดิบ เริ่มต้นจากสุขภาพโค" หัวข้อ "การเลี้ยงจิ้งหรีด แหล่งรวมโปรตีนทางเลือก" และหัวข้อ "โรคพิษสุขบ้า และการป้องกัน"

ผลการดำเนินการในวันนี้ในส่วนของสัตว์เล็ก ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้รับขอรับบริการ จำนวน 36 ราย ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว จำนวน 88 ตัว ทำหมันสุนัขเพศผู้ 5 ตัว สุนัขเพศเมีย 14 ตัว แมวเพศผู้ 19 ตัว และแมวเพศเมีย 46 ตัว รวมทำหมันทั้งสิ้น 84 ตัว ในส่วนของสัตว์ใหญ่มีผู้รับบริการ จำนวน 24 ราย ถ่ายพยาธิโคเนื้อ 169 ตัว ฉีดยาบำรุง 185 ตัว สูติกรรม 1 ตัว และนอกจากนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการของหน่วยในสังกัดกรมปศุสัตว์ ภาคีภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมรับชมอีกด้วย

 

1111