"การประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2566"

 

010

 

การประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meetings พร้อมด้วย ที่ปรึกษาโครงการฯ รองศาสตราจารย์ระบิล รัตนพานี รองศาสตราจารย์มานพ ม่วงใหญ่ และคณะกรรมการโครงการฯ เข้าประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณากำหนดจังหวัดเป้าหมายดำเนินงานโครงการพระราชทานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดจังหวัดเป้าหมายดำเนินงานโครงการฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้
1. ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
3. ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี
4. ภาคใต้ จังหวัดชุมพร

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท