"โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ"

 

33

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายชัยยงศ์ เมธาสุรวิทย์)กล่าวต้อนรับ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอกันทรารมย์ คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเพื่อให้หน่วยงานวิชาชีพสัตวแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เป็นการพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการแบ่งเบา พระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการ ของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชน ให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นโอกาสดี ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ ในการดำเนินการมีกำหนดระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานในพิธีได้กล่าวเสริมว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ และมีเป้าหมายการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่ แบ่งเป็นสุนัขและแมว 300 ตัว โคนม 500 ตัว และโคเนื้อ 1,300 ตัว และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและช่วยให้การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ ฉีดวัคซีนลัมปีสกิน (LSD) ฉีดยาบำรุง ถ่ายพยาธิ แก้ไขปัญหาผสมติดยาก ตรวจท้องด้วยวิธีอัลตราซาวด์ ผ่าตัดแก้ไขขาทกและไส้เลื่อน รักษาพยาบาลสัตว์ ฝึกอบรมการตัดแต่งกีบ ฝึกอบรมการทำแร่ธาตุก้อน ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เสร็จพิธีเปิดโครงการ คณะทำงานได้เข้าเยี่ยมทีมงานสัตวแพทย์ซึ่งบูรณาการร่วมระหว่างจนท.กรมปศุสัตว์และอาจารย์นิสิตคณะสัตวแพทย์จากหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยลัยมหานคร มีเกษตรกรให้ความสนใจนำสัตว์มาให้ทำการรักษา เช่นการผ่าตัดไส้เลื่อนในลูกโค การแก้ไขปัญหาท่อปัสสาวะแตกในช่องท้อง การแก้ไขปัญหาขาทก โดยในช่วงบ่ายจะมีการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ เกี่ยวกับการป้องกันโรค การจัดการพืชอาหารสัตว์ การทำแร่ธาตุก้อนโดยตนเอง เป็นต้น

 

1111