กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล

100722

  

download

 

การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน เมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม2562

ณ ห้องประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ห้อง 510 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

 

10942820669697

 ประชุมสัมมนา เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์

 

IMG 2376

 

 

                 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์ โดยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ เป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

                 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือสนับสนุนการดำเนินการด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และการบริการทางการสัตวแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 110 คน สำหรับเนื้อหาที่บรรยายในการประชุม ประกอบด้วย หัวข้อ นโยบายด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สิทธิและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ แนวทางการขึ้นทะเบียนและการส่งเสริมสถานสงเคราะห์สัตว์ การดำเนินงานบริการทางสัตวแพทย์ (งานรักษาพยาบาลสัตว์) และการดำเนินการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ รวมถึงได้มีการอภิปรายและระดมความคิดเห็นการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์


 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

1

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562

จัดโดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัด กาญจนบุรี


 

 

 

กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสัตวแพทยสภา

ร่วมกันจัดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” 4 สิงหาคม 2562

1 11

 

                              วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ สัตวแพทย์ ความหลากหลายในหน้าที่กับการให้บริการสังคมไทย โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สัตวแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฝังไมโครชิพ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) โดยบุคลากรด้านสัตวแพทย์จากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อให้บริการ นอกจากนี้ มีการเสวนา เรื่อง “วิชาชีพสัตวแพทย์กับการรับใช้สังคมไทย” ผู้ร่วมเสวนาเป็นสัตวแพทย์จากหลากหลายสายงาน อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และบริษัทเอกชน เพื่อให้สัตวแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทของสัตวแพทย์ที่ควรมีต่อสังคมไทยในอนาคต รวมถึงมีการเสวนา เรื่อง “พี่เก่าเล่าเรื่อง” โดยสัตวแพทย์อาวุโส เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับ สัตวแพทย์รุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์จากหลากหลายหน่วยงาน กิจกรรมแจกข้าวไข่เจียวให้ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจำหน่ายไข่ไก่สดจากฟาร์มคุณภาพดี   ในราคาถูก เพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกวัยบริโภคไข่ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ จากภาคเอกชน ณ บริเวณกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม เผยแพร่ สลก.

เนื้อหาอื่นๆ...