ให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมว เนื่องจากอาจมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสม

ในการเลี้ยงให้เหมาะสมตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

13639839529253


ณ บ้านเลขที่ 20/34 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้รับแจ้งจากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ S.O.S. Animals Thailand ขอความช่วยเหลือให้ส่งสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพสุนัขและแมวในบ้านหลังดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสม

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ จึงได้มอบหมายให้ น.สพ.พงษ์เทพ เอกอุดมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มสัตวแพทย์บริการ กสบ. ส่งสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่พร้อมรถพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินเข้าตรวจสุขภาพเบื้องต้น ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ S.O.S. AT พบเจ้าของบ้าน ชื่อ นางสาาวเครือศรี สระทองแพร (ป้าอ้วน) เลี้ยงสุนัขจำนวน 10 ตัวและแมวจำนวน 64 ตัว

ผลการตรวจเบื้องต้น พบว่า สุนัขชิห์สุจำนวน 3 ตัวมีปัญหาโรคผิวหนังและดวงตา แมวส่วนใหญ่มีปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแนะนำเจ้าของสุนัขและแมวในการเลี้ยงให้เหมาะสมตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และประสานงาน S.O.S. AT ในการพาสุนัขและแมวที่ป่วยไปทำการรักษา

ทั้งนี้ กสบ.จะทำการเข้าตรวจสอบเป็นระยะต่อไป

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ