4

รายงานการตรวจสอบฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ

ตามที่เป็นกระแสข่าวในสื่อโซเชียล

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว ์ประกอบด้วยนายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กสบ. และ นายมนัสกิจ พลศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบการดำเนินการด้านสวัสดิภาพสัตว์ของฟารม์จระเข้และสวนสัตว์ สมุทรปราการ ซึ่งมีการจัดแสดงช้างและม้าในส่วนจัดแสดงของสวนสัตว์ ตามที่เป็นข่าวในสื่อ ต่างๆ

จากการตรวจเอกสารทั้งสมุดประจำตัวสัตว์ และประวัติการตรวจสุขภาพ พบว่ามีสมุดประจำตัวสัตว์ถูกต้องและตรงกับไมโครชิปที่ตรวจพบในตัวช้าง มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของช้างตามระยะโดยสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ และ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อยู่เป็นประจำ จากการตรวจร่างกายทั่วไปในวันนี้ช้างแสดง 5 เชือก พบช้าง 2 เชือก มีสภาพผอม และพบว่ากำลังผลัดเปลี่ยนฟันแท้ ซึ่งอาจมีผลทำให้ช้างกินอาหารได้น้อยลง สภาพอุจจาระ ผิวหนัง เยื่อเมือก และบริเวณใต้ฝ่าเท้าปกติ จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ ส่วนม้าแกลบอีก 1 ตัว ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์ม มีอายุมากและไม่ได้ใช้ในการแสดง มีสุขภาพปกติ แต่มีลักษณะผอม ได้ตรวจร่างกายและเก็บเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติต่อไป

สำหรับในเรื่องการตรวจด้านสวัสดิภาพสัตว์นั้น เห็นว่า ช้างที่นำมาแสดงยังมีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ไม่ดี คือช้างมีสภาพร่างกายผอม ไม่สมบูรณ์ มีการบังคับควบคุมโดยใช้โซ่รัดที่บริเวณข้อเท้าจนมีลักษณะข้อเท้าคอด และบริเวณที่ล่ามให้ช้างยืนอยู่ติดกับชายคามากจนทำให้หัวและหลังของช้างชนและกระแทกบ่อยอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อช้างได้ นอกจากนี้ การที่พบว่าช้างมีการเปลี่ยนฟันชุดใหม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารและสุขภาพช้างนั้น โดยไม่ได้ให้ช้างพักการแสดง ยังต้องรอผลการตรวจเลือดเพื่อมาประกอบการพิจารณาดำเนินคดีต่อไป

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้แนะนำว่าขณะนี้ให้งดการแสดงของช้างที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์จำนวน 1 เชือก และบำรุงร่างกายช้างให้แข็งแรงก่อน และย้ายที่ล่ามช้างให้ห่างจากชายคาของอาคาร รวมทั้งแก้ไขโซ่ที่ล่ามช้างไม่ให้เป็นอันตรายต่อช้าง