นายธีระวุฒิ  สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. และคณะ ลงพื้นที่เพื่อพบปะ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประชาชนบริเวณโดยรอบศูนย์รักษ์สุนัขของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

9

 

เนื้อหาอื่นๆ...