เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

 

1 2

 


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ สนามบินเล็กเขตกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และคณะ พร้อมกับ น.สพ.พรพิรุณ ชินสอน ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ,

นายบุญรอด รัตนไพศาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์ , นายณรงค์ ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, นางธนกมลวรรณ เลิศวราพัฒน์ ปศุสัตว์พื้นที่ 4 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพม้า ที่ผู้ถูกร้อง นายปภังกร พีระภาสภัค มีการนำมาเลี้ยงจำนวน 5 ตัว บริเวณโครงการแปลงสาธิตการเกษตร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ร้องว่าอาจจะมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

จากการตรวจสอบ ผู้เลี้ยงมีจุดประสงค์ในการเลี้ยงเพื่อดำเนินกิจการอาชาบำบัดสำหรับเด็กพิเศษใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 15 ปี และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยคอกม้านี้มีคนดูแล 2 คนคอยดูแลทำความสะอาดทุกวัน ให้อาหารข้นเช้า - เย็น และหญ้าแห้งและสดตลอดทั้งวัน และให้น้ำสะอาดเช้า-เย็น

ส่วนม้าทั้ง 5 ตัวนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี กินอาหาร-น้ำได้ปกติ แต่มี 1 ตัวที่มีอาการตาขวาอักเสบ สัตวแพทย์ได้ฉีดยาลดการอักเสบ และแนะนำให้เจ้าของม้าใช้ยาหยอดตา หยอดทุกวัน จนกว่าอาการจะดีขึ้น

ซึ่งเบื้องต้นไม่พบการกระทำทารุณกรรมสัตว์ หรือการจัดสวัสดิภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และแนะนำเรื่องการจัดการและการดูแลสุขภาพสัตว์ที่เหมาะสมให้แก่เจ้าของสัตว์ โดยภายหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่จะเข้าติดตามสุขภาพม้าทั้ง 5 ตัวเป็นระยะ ๆ ต่อไป


 

 

เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 

12965081473086

 


วันนี้ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.

ณ บ้านเลขที่ 44 44/1 44/2 พหลโยธินซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

          นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพิชญา ปกป้อง ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ ตำแหน่งนิติกร กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ร่วมกับ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอระแงะ รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 7 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท เข้าร่วมตรวจสอบ

          จากการตรวจสอบพบว่า บ้านหลังดังกล่าวเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วจำนวน 3 ตัว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แยกขังไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 3 จุดเพื่อป้องกันการกัดกันเอง มีน้ำและอาหารที่เพียงพอ โดยจะขังไว้ในช่วงเวลากลางวันขณะที่เจ้าของไปทำงาน เนื่องจากสุนัขดุมาก อาจจะทำร้ายคนแก่ที่อาศัยอยู่ที่บ้าน เมื่อเจ้าของกลับมาถึงบ้านจึงจะปล่อยให้เดินเล่นรอบบ้านอย่างเหมาะสม

           นอกจากนี้ กสบ.ได้ให้คำแนะนำในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม รวมถึงแนะนำเรื่องสุขภาพ และได้ลงบันทึกถ้อยคำกับเจ้าของบ้าน โดยเจ้าหน้าที่จะมาทำการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

 


 

เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

 

12880022078704


วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

       นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ และนางสาววชิราวรรณ เสนารักษ์ นิติกรกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ร่วมกับ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอระแงะ รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 7 พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ สรสันต์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เข้าร่วมตรวจสอบ

       จากการตรวจสอบพบว่า มีการจับแมวจรจัดจำนวน 2 ตัวขังกรงไว้อย่างเหมาะสม มีน้ำและอาหารที่เพียงพอ เพื่อรอการทำหมันและนำส่งต่อให้ทางเขตฯนำส่งไปเลี้ยงยังสถานที่ที่เตรียมไว้ต่อไปและจะดำเนินการทยอยจับแมวจรจัดที่เหลืออยู่โดยใช้กรงดักจับแมวที่ทางเขตได้นำมาไว้ให้ นอกจากนี้ กสบ.ได้ให้คำแนะนำในการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างถูกต้อง และจะมาทำการตรวจสอบเป็นระยะๆต่อไป


 

ประชุมร่วมกับกลุ่มแพทย์เพื่อนสัตว์ เพื่อหารือเรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์และการทารุณกรรมสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

12880100037916

 


วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-12.00น.

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

       นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ฯ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้แก่ สพส. สกม. และกสบ. ประชุมร่วมกับกลุ่มแพทย์เพื่อนสัตว์ เพื่อหารือเรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์และการทารุณกรรมสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ มีข้อสรุปดังนี้

      1. ร่วมมือกันส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้าน food safety และ animal welfare ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงโรงฆ่าสัตว์ ทั้งในสุกรและไก่ ผ่านทางการประชาสัมพันธ์และอบรม (training) ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากกรมปศุสัตว์และแพทย์

      2. เน้นการใช้สื่อโซเชียล ใช้ influencer และเข้าถึงโรงเรียน

      3. มีการประชาสัมพันธ์ระดับนานาชาติด้วย

      4. ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารในระดับตลาด เช่น ส่งเสริมให้ใช้ปศุสัตว์ ok

      5. ส่งเสริม free range egg

      6. ปรับปรุงรูปแบบโรงฆ่าสัตว์ให้เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ทั้งรองอธิบดีฯ มอบหมายให้กลุ่มโรงฆ่าสัตว์ สพส. ดูแลและประสานงานเรื่องสุกร และโรงฆ่าสัตว์ และกลุ่มรับรองฯ สพส. ดูแลและประสานงานเรื่อง free range egg และปศุสัตว์ ok


ประชุมคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

 

12879578519757

 


วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ชั้น 5 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

      กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักกฎหมาย กองการเจ้าหน้าที่ และกองสารวัตรและกักกัน ในฐานะคณะทำงานฯเข้าร่วมประชุม

มีวาระการประชุม ดังนี้

      1. แก้ไขคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนตาม พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

      2. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      3. แผนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      4. พิจารณาแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนตาม พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ที่สำคัญ